napovídatIpf

 1 
 ≈  nalhat; namluvit někomu něco
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATopt  EFFobl  
13o+64,aby,,že,cont
-example:   napovídal jim, že je ředitelem velké firmy; napovídal jim, kdo to udělal; napovídal jim, aby tak nečinili
-rfl:   cor3: napovídal si o ní lži
pass: napovídaly se jim lži
-class:   communication

 2 
 ≈  mnoho povídat; nahovořit
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATopt  EFFobl  
13o+64
-example:   napovídal jim lži / spoustu zbytečností
-rfl:   cor3: napovídal si o ní spoustu zbytečností
pass0: napovídala se spousta zbytečností
-rcp:   ACT-ADDR-PAT: napovídali si o sobě spoustu zbytečností
-class:   communication