žádatimpf, žádávatiter

 1 
 ≈  mít požadavky; domáhat se; vyžadovat; chtít
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGobl  
14,inf,aby,,zda,žena+6,od+2,po+6
-example:   žádat (si.BEN) od někoho omluvu / aby se omluvil; žádal na nás splatit dluh co nejdříve; žádal od něj, zda by mu nepomohl s úkolem
-control:   ORIG
-rfl:   pass: žádá se po něm omluva
-rcp:   ACT-ORIG: žádali po sobě navzájem omluvu
-class:   mental action

 2 
 ≈  prosit; ucházet se
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
14o+4,inf,aby,,zda,že
-example:   žádat někoho o pomoc / aby se omluvil; Náš mladý soudruh nás v podstatě žádá neměnit výrobu, aby nemusel znovu sčítat poslední kvartál ...(ČNK); žádali ho, zda by nechtěl své rozhodnutí odejít ještě přehodnotit ...(ČNK)
-control:   ADDR
-rfl:   pass: všichni se žádají o pomoc
-rcp:   ACT-ADDR: žádali se navzájem o omluvu
-class:   communication