nakazovatIimpf, nakázatpf

 1 
 ≈   impf: přikazovat; rozkazovat; poroučet  pf: přikázat; rozkázat; poručit
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
134,inf,aby,,že,cont
-example:    impf: učitel nakazoval žákům pořádek ve třídě; nakazoval jí chodit domů včas; matka mu nakazovala, aby chodil domů včas / že má chodit domů včas  pf: matka nakázala, aby přišel domů včas / že má přijít domů včas; nakázala mu nakoupit; matka nakázala dceři nechodit k rybníku
-control:   ADDR
-rfl:   cor3:  impf: nakazoval si každý den cvičit  pf: nakázal si píli
pass:  impf: žákům se nakazovala dochvilnost  pf: žákům se nakázal pořádek ve třídě
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: nakazovali si trpělivost  pf: nakázali si trpělivost
-class:   communication