hlásatimpf

 1 
 ≈  kázat; pronášet před publikem; propagovat
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATopt  EFFobl  LOCtyp  
13o+64,aby,,zda,že,cont
-example:   vždy hlásal, že je třeba skončit s pokrytectvím; na schůzích hlásal, kterých nešvarů je třeba se zbavit; chodil po světě a hlásal lidem svá vidění; Hlásáme, aby se hranice neměnily (ČNK)
-rfl:   pass: hlásalo se, že je třeba skončit s pokrytectvím
-rcp:   ACT-ADDR: vzájemně si hlásali své pravdy
-class:   communication