přikazovatimpf, přikázatpf

 1 
 ≈   impf: dávat příkaz  pf: dát příkaz
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
134,inf,aby,,že,cont
-example:    impf: přikazoval dětem sedět; úřad je nucen přikazovat zvýšení cen na okolní obvyklou úroveň (ČNK); přikazoval mu, co má udělat  pf: přikázal dětem, aby klidně seděli; papež přikázal biskupovi náležitou přísnost (ČNK); přikázal mu, co má udělat
-control:   ADDR
-rfl:   cor3:  impf: přikazoval si nebát se  pf: přikázal si nebát se
pass:  impf: přikazuje se jim odchod  pf: přikázal se jim odchod
-class:   communication

 2 
 ≈   impf: přidělovat  pf: přidělit
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
134
-example:    impf: přikazovali uchazečům byty podle předem daného klíče  pf: zaměstnavatel mu přikázal byt
-rfl:   pass:  impf: uchazečům se přikazují byty  pf: uchazečům se přikázaly byty
-class:   exchange