vyrozumívatimpf, vyrozumětpf

 1 
 ≈   impf: podávat zprávu  pf: podat zprávu
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
14o+6,aby,,zda,že,cont
-example:    impf: školy vždy vyrozumívají rodiče o přestupcích žáků proti školnímu řádu  pf: vyrozuměli ho, že v konkursu neuspěl
-rfl:   pass:  impf: rodiče se vyrozumívají jen v krajních případech  pf: rodiče se vyrozumí jen v krajních případech
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: vzájemně se o všem vyrozumívali  pf: vzájemně se o všem vyrozuměli
-class:   communication

 2 
 ≈   impf: začínat chápat  pf: pochopit
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGopt  
14,zda,že,contz+2
-example:    impf: z jejich dlouhých rozhovorů vyrozumíval postupně všechny aspekty případu  pf: vyrozuměl jsem, že je nutné s tím přestat
-rfl:   pass:  impf: vše se vyrozumívalo jen z náznaků  pf: vyrozumělo se to z náznaků
-class:   mental action