učitimpf, učívatiter

 1 
 ≈  předávat znalosti / dovednosti
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  MANNtyp  
143,4,inf,aby,,zda,že,cont
-example:   učí své žáky matematice / matematiku / počítat; maminka učí na střední škole; učí dobře
-control:   ADDR
-rfl:   pass: cizí jazyky se na naší škole učí také ve zvláštních odpoledních kroužcích
pass0: učí se tam dobrému chování
-rcp:   ACT-ADDR: učí se navzájem matematiku
-class:   communication

 2 
 ≈  nabádat
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  
14o+6
-example:   bible nás učí o odpuštění
-class:   communication