zašeptatpf

 1 
 ≈  říci šeptem
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATopt  EFFobl  
13o+64,aby,,zda,že,cont
-example:   zašeptala, že už nemůže dál; zašeptala, aby jí pomohl; zašeptala mu, kdo je vrah
-rfl:   cor3: zašeptal si několikrát její jméno
pass: občas se něco zašeptá
-rcp:   ACT-ADDR-PAT: zašeptali si svá jména; zašeptala všem o každém pravdu
-class:   communication

 2 
 ≈  říci šeptem
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  
13o+6
-example:   přišla k ránu domů a zašeptala mu o neštěstí, které se stalo nad ránem na šachtě
-rfl:   pass0: zašeptalo se jim o neštěstí
-rcp:   ACT-ADDR-PAT: zašeptali si o tom; zašeptal každému o každém
-class:   communication