podkládatimpf, podložitpf

 1 
 ≈   impf: podpírat  pf: podepřít
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
147
-example:    impf: podkládat skříň špalíky  pf: podložit skříň špalíky
-rfl:   cor4:  impf: podkládat se polštáři  pf: podložit se polštáři
pass:  impf: kola se podkládají zarážkami  pf: kola se podloží zarážkami

 2 
 ≈   impf: umisťovat pod něčím  pf: umístit pod něčím
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR3obl  
14
-example:    impf: podkládat kámen pod kolo; podkládat ruku pod hlavu  pf: podložit pod kolo špalíky
-rfl:   pass:  impf: pod kola se podkládají zarážky  pf: pod kola se podloží zarážky
-class:   location

 3 
 ≈   impf: dávat základ  pf: dát základ
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
14,že,cont7
-example:    impf: podkládat praxi dobrou teorií  pf: podložit praxi dobrou teorií
-rfl:   pass:  impf: dobrou teorií se podkládá dobrá praxe  pf: dobrou teorií se podkládá dobrá praxe

 4 
 ≈   impf: vnucovat  pf: vnutit
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
134,aby,,že,cont
-example:    impf: podkládat šéfovi vhodné vysvětlení  pf: podložit větě nesprávný výklad
-rfl:   pass:  impf: šéfovi se podkládají vhodná vysvětlení  pf: šéfovi se podloží dobré vysvětlení
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: podkládali si různá vysvětlení  pf: podložili si dobrá vysvětlení