dirigovatimpf

 1 
 ≈  řídit hudební těleso; řídit přen.
-frame:   ACTobl  PATobl  LOCtyp  
14
-example:   dirigoval Českou filharmonii / práci / dopravu
-rfl:   pass: dirigovala se Má vlast

 2 
 ≈  dávat příkazy; nutit (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
14do+2,aby,
-example:   neustále dceru dirigovala do práce; dirigoval ho, ať tu práci dokončí co nejdříve
-rfl:   pass: v rodině se stále jen děti dirigovaly, aby udělaly to nebo ono