#neg [{negation}]
- [{dash}]
: [{colon}]
; [{semicolon}]
a [and]
aby [(in order) to]
ale [but]
alespoň
anebo
ani [nor, not (even)]
ani + případ [not even + case]
aniž
argumentovat
ač [albeit, although, even though]


ba
buďto
byť
což
či [or]
čili
dodat [add]
dokonce
dokud
doplnit
dosti
dovršení
dále
díky
důsledek
důvod
i [also]
i když [although, even if]
i potom [even then]
i tak [even so]
jak
jakkoli
jakmile
jednak
jelikož
jen
jenom
jenomže
jenže [but, only, except that]
jestli
jestliže [when, in case, if]
ještě
ježto
jinak
jmenovitě
k tomu
kdežto
kdy
kdyby
kdykoli
když [when]
koneckonců
konkrétně
kontrastovat
kromě
kvůli
leda
leč
li [if]
mezi
mezitím
mimo jiné
mimoto
místo
na rozdíl
na základě
nadto
nakonec
naopak [on the contrary]
naproti
například [for example]
nato
natož
navzdory
navíc [moreover, furthermore, additionally, extra]
ne
nebo [or]
neboli
neboť [for, because, since]
nehledě na
nejen
nejenom
nejenomže
nejenže
nejprve
nemluvě o
než
nicméně
nikoli
následně
následovat
nýbrž
odhadnout
odůvodnění
ohled
okamžik
oproti
ostatně
ovšem [but, of course]
pak [then]
plynout
podmínka
podobně
pokračovat
pokud [if]
poněvadž
popřípadě
poslední
posléze
potom [then, after that, subsequently]
potom co
potom kdy
poté
poté co
poté kdy
pouze
později
pravděpodobnější
prostě
proto [therefore]
protože [because]
první
pád
přece
předtím
přeloženo
přes
přesněji
přesto
přestože [although, even though]
přispívat
přistupovat
přitom [at the same time]
přičemž
přičíst
příklad
případ [case]
případně
příčina
respektive
rovněž
rozdíl
řada
řečeno
sice
skutečnost
slovo
směr
sotva
souběžně
souvislost
současně
spíše
spíše-2
stejný
stejně
strana
tak [so, in that way]
také [also, too]
takže [thus, so, well]
tedy [thus, so, namely, I mean]
tj
to
totiž [actually, you see, you know]
tudíž
též
tím
třeba
třebaže
třetice
účel
upřesnit
v podstatě
vedle
vidět
vinou
vlastně
vyjma
vyplývat
vzhledem k [with respect to]
vzápětí
vést
více
výjimka
výsledek
však [however]
vždyť
za to
zase
zato
zatímco [while]
zdůvodnit
zkrátka
znamenat
způsobit
záhy
zároveň [simultaneously, at the same time, together, alongside]
zásluhou
závěr
zčásti zčásti
že