Frames containing form "na+6"
budovat 2
být 9
cestovat 1
cvičit 1
dělat, dělávat 5
dlužit 1
dohadovatI se, dohodnout se 1
dokládat, doložit 1
dokumentovat 1
domáhat se, domoci se 1
domlouvat se, domluvit se 1
dopouštětI se, dopustitI se 1
dopravovat, dopravit 1
dopravovat se, dopravit se 1
dorážet, dorazit 1
dosahovat, dosáhnout 3
dostávatI se, dostat se 1
dovážet, dovézt 1
dovážet, dovézt 2
dožadovat se 1
dráždit, dráždívat 2
houpat, houpnout, houpávat 1
chtít 2
jet 1
jezdit, jezdívat 1
krátit, krátívat 2
ležet, léhat, léhávat 4
měnit, měnívat 5
měnit se, měnívat se 3
mrzet 1
nabývat, nabýt 3
nabývat, nabýt 4
nacházet, najít 4
nalézatI, naléztI/naleznout 2
nalézatI, naléztI/naleznout 3
nechávat, nechat 8
obohacovat, obohatit 1
odjíždět, odjet/odejet 1
odlétatI, odletovat, odletět, odlétnout, odlétatII, odlétávat 1
odrážet se, odrazit se 2
odvádět, odvést 3
odvážet, odvézt 1
odvážet, odvézt 2
odvažovatI, odvážitI 1
ohřívat/ohřávat si, ohřát si 1
okrádat, okrást 1
opisovat, opsat 1
osvětlovat, osvětlit 2
páchat 1
plout 1
podpisovat/podepisovat se, podepsat se 1
podílet se 1
pohybovat se, pohnout se 1
pomstít se 1
ponechávat, ponechat 7
postavit 6
potěšit 1
požadovat, požádat 1
pracovat, pracovávat 1
pracovat, pracovávat 3
prodělávat, prodělat 2
prospívat, prospět 3
přehrávat, přehrát 1
přepravovat, přepravit 1
přepravovat se, přepravit se 1
převážet, převézt 1
přibírat, přibrat 2
přibývat, přibýt 2
přibývat, přibýt 3
přidávat, přidat 3
přidávat, přidat 4
přijíždět, přijet 1
příst 1
přivážet, přivézt 1
přivážet, přivézt 2
razit, razívat 1
sedět, sedat, sedávat 8
sedět, sedat, sedávat 9
scházet, sejít, scházívat 6
scházet, sejít, scházívat 9
shodovat se, shodnout se 1
sjíždět, sjet 2
spočívat, spočinout 2
spočívat, spočinout 4
spolupracovat 1
státII, stávatII 3
státII, stávatII 4
stavětI 8
svážet, svézt, svážívat 1
svážet, svézt, svážívat 2
šetřitI 2
tisknout 3
trénovat 1
trhat, trhnout, trhávat 5
trvat, trvávat 2
ubírat, ubrat 3
ubývat, ubýt 2
ubývat, ubýt 3
účastnit se 1
udělat se 2
ujíždět, ujet 2
ukazovat, ukázat 1
upříst 1
urážet, urazit 3
usnášet se, usnést se 1
ustalovat se, ustálit se 2
ustanovit se 1
ušetřit 2
utrhávat/utrhovat, utrhatII, utrhnout, utrhatI 2
utrhávat/utrhovat, utrhatII, utrhnout, utrhatI 3
utrhávat/utrhovat, utrhatII, utrhnout, utrhatI 4
utrhávat/utrhovat, utrhatII, utrhnout, utrhatI 5
uzavírat, uzavřít 7
váznout 1
váznout 2
vézt 1
vézt se 1
viset 3
vjíždět, vjet, vjíždívat 1
vozit, vozívat 1
vozit se, vozívat se 1
vybojovávat, vybojovat 1
vybudovat 2
vybuchovat/vybuchávat/vybuchat, vybuchnout/vybouchnout 3
vydělávat, vydělat 3
vydírat, vydřít, vydrat 2
vydírat, vydřít, vydrat 3
vyhrávat, vyhrát 2
vyjíždět, vyjet 1
vyjíždět, vyjet 2
vyjíždět si, vyjet si 1
vylévat si, vylít si 1
vymáhat, vymoci/vymoct 1
vynucovat, vynutit 1
vytisknout 1
vyvážet, vyvézt 1
vyvážet, vyvézt 2
vyzkoušet 1
vyžadovat, vyžádat 1
zajíždět, zajet 1
zakládat si 1
zakládat, založit 3
záležet 1
záležet 2
zarážet se, zarazit se 1
zaregistrovat 2
záviset 1
záviset 2
zbohatnout 1
získávat, získat 1
získávat, získat 4
získávat, získat 5
získávat, získat 6
zjišťovat, zjistit 1
zkoušet, zkusit 2
zkracovat, zkrátit 2
změnit 3
změnit se 3
zraňovat, zranit 1
zraňovat, zranit 2
ztrácet, ztratit 4
ztroskotávat, ztroskotat 2
zúčastňovat se, zúčastnit se 1
zůstávat, zůstat 9
zůstávat, zůstat 10
žádat, žádávat 1