vydíratimpf, vydřítpf1, vydratpf2

 1 
 ≈  jen vydíratimpf
hrozbami vymáhat
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
147
-example:   vydíral ho pod výhružkami smrti
-rfl:   pass: chudí lidé se nevydírají
-rcp:   ACT-PAT: vzájemně se vydírali

 2 
 ≈  jen vydíratimpf
hrozbami vymáhat
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  MEANStyp  
1na+647
-example:   vydírala na něm předstíraným těhotenstvím sňatek
-rfl:   pass: peníze se nevydírají na někom bezúhonném
-rcp:   ACT-ADDR: vydírali jeden na druhém peníze

 3 
 ≈   impf: získávat peníze  pf1: získat peníze  pf2: získat peníze
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGopt  
14na+6,z+2
-example:    impf: drábové vydírali na poddaných nemalé daně  pf1: vydřela na něm velké peníze; vydřela peníze těžkou prací  pf2: vydrala na něm spousty peněz
-rfl:   pass:  impf: vydíraly se na něm velké sumy peněz  pf1: vydřely se na něm dost velké peníze  pf2: vydraly se na něm hromady peněz
-rcp:   ACT-ORIG:  impf: vydírali na sobě peníze  pf1: vydřeli na sobě peníze  pf2: vydrali na sobě peníze
-class:   exchange

 4 
 ≈   impf: násilím / silou brát / vyjímat odněkud  pf1: násilím / silou vzít / vyjmout odněkud  pf2: násilím / silou vzít / vyjmout odněkud
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR1obl  
14
-example:    impf: dřevorubci vydírali kořeny stromů z půdy  pf1: dřevorubci vydřeli kořeny smrků z půdy  pf2: dřevorubci vydrali kořeny smrků z půdy
-rfl:   pass:  impf: kořeny se vydíraly z půdy pomocí těžebních strojů  pf1: kořeny padlých smrků se vydřely z půdy pomocí těžebních strojů  pf2: kořeny smrků se vydraly z půdy pomocí těžebních strojů
-class:   location

 5 
 ≈  jen vydřítpf1
dřením vyčistit / odstranit
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR1typ  
14
-example:   vydřel si kůži ručníkem
-rfl:   pass: skvrna od vína se nejlépe vydře solí a studenou vodou

 6 
 ≈  jen vydřítpf1
dřením poškodit / poničit / zničit
-frame:   ACTobl  PATobl  LOCtyp  
14
-example:   vydřel papír; nevydři koberec
-rfl:   pass: přílišným gumováním se na čtvrtce vydřela díra

 7 
 ≈  jen vydřítpf1
mechanicky se naučit (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   všechno ve škole vydřela
-rfl:   pass: vyjmenovaná slova se vydřela