uzavíratimpf, uzavřítpf

 1 
 ≈   impf: zavírat; zamykat  pf: zavřít; zamknout
-frame:   ACTobl  PATobl  MANNtyp  MEANStyp  
147
-example:    impf: uzavírat bytelně dveře klíčem / na klíč; uzavírat ventil kleštěmi  pf: uzavřít bytelně dveře klíčem / na klíč; uzavřít ventil kleštěmi
-rfl:   pass:  impf: dveře se uzavírají na klíč  pf: dveře se uzavřou na klíč

 2 
 ≈   impf: uzavřením zamezovat pohybu  pf: uzavřením zamezit pohybu
-frame:   ACTobl  PATobl  LOCobl  
14
-example:    impf: matky uzavírají dcery doma  pf: uzavřít mouchu v tabatěrce; uzavřít dceru doma
-rfl:   cor4:  impf: uzavíral se v pokoji  pf: uzavřel se v pokoji
pass:  impf: vězni se uzavírají v celách  pf: vězni se uzavřou v celách
-rcp:   ACT-PAT:  impf: uzavírali sebe navzájem doma  pf: uzavřeli se doma
-class:   location

 3 
 ≈   impf: uzavřením zamezovat pohybu  pf: uzavřením zamezit pohybu
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR3obl  
14
-example:    impf: čarodějnice uzavírají děti do chlívků  pf: uzavřít mouchu do tabatěrky
-rfl:   cor4:  impf: uzavíral se do pokoje  pf: uzavřel se do pokoje
pass:  impf: vězni se uzavírají do cel  pf: vězni se uzavřou do cel
-rcp:   ACT-PAT:  impf: uzavírali sebe navzájem do izolace  pf: uzavřeli se navzájem do izolace
-class:   location

 4 
 ≈   impf: znepřístupňovat  pf: znepřístupnit
-frame:   ACTobl  PATobl  BENtyp  
143,před+7
-example:    impf: uzavírat archív veřejnosti  pf: uzavřít archív veřejnosti
-rfl:   pass:  impf: archiv se přes léto uzavírá pro veřejnost  pf: archiv se uzavřel veřejnosti

 5 
 ≈   impf: sjednávat  pf: sjednat
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  
1s+74
-example:    impf: uzavírat s někým smlouvu  pf: uzavřít s někým smlouvu
-rfl:   pass:  impf: uzavírá se s nimi smlouva  pf: uzavřela se s nimi smlouva
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: firmy spolu uzavírali smlouvy  pf: firmy spolu uzavřeli smlouvu
-class:   social interaction

 6 
 ≈   impf: končit (i např. provoz / činnost apod.)  pf: ukončit (i např. provoz / činnost apod.)
-frame:   ACTobl  PATobl  MANNtyp  MEANStyp  
147
-example:    impf: uzavírat kauzu / symfonii působivým závěrem; v létě uzavíráme svou obchodní činnost  pf: uzavřít kauzu / symfonii působivým závěrem; v létě uzavřeme svou obchodní činnost
-rfl:   pass:  impf: uzavírá se jedna kapitola dějin  pf: kauza se uzavřela
-class:   phase verb

 7 
 ≈  jen uzavíratimpf
nabývat hodnoty; dostávat se na hodnotu (idiom)
-frame:   ACTobl  EXTobl  
1na+6
-example:   Akcie SPT Telecom nakonec uzavíraly na 4471 Kč