prospívatimpf, prospětpf

 1 
 ≈   impf: sloužit; být k užitku  pf: posloužit; být k užitku
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
1,inf,že,cont37
-example:    impf: prospívat někomu radou / pomocí; dobré rady neprospívají  pf: prospět někomu radou / pomocí; dobrá rada by jim prospěla
-control:   PAT
-rfl:   cor3:  impf: prospívá si tím  pf: prospěl si tím
pass0:  impf: prospívá se tím životnímu prostředí  pf: prospěje se tím životnímu prostředí
-rcp:   ACT-PAT:  impf: prospívali si vzájemně  pf: prospěli si vzájemně
-class:   psych verb

 2 
 ≈   impf: dosahovat dobrého prospěchu  pf: dosáhnout dobrého prospěchu
-frame:   ACTobl  REGtyp  MANNtyp  
1v+6
-example:    impf: v češtině sotva prospíval  pf: v tělocviku prospěl na výbornou
-rfl:   pass0:  impf: v oblíbených předmětech se obvykle dobře prospívá  pf: v oblíbeném předmětu se obvykle dobře prospěje

 3 
 ≈  jen prospívatimpf
dařit se (idiom)
-frame:   ACTobl  REGtyp  MANNtyp  
1na+6
-example:   prospívat na duchu i na těle; děti dobře prospívají
-rfl:   pass0: na zdravém vzduchu se dobře prospívá