nabývatimpf, nabýtpf

 1 
 ≈   impf: získávat  pf: získat
-frame:   ACTobl  PATobl  
12,4
-example:    impf: postupně nabýval značného jmění  pf: postupně nabyl značného jmění
-rfl:   pass:  impf: takové jmění se těžko nabývá  pf: takové jmění se těžko nabylo
pass0:  impf: takového jmění se těžko nabývá  pf: takového jmění se těžko nabylo

 2 
 ≈   impf: získávat (abstraktní)  pf: získat (abstraktní)
-frame:   ACTobl  PATobl  
12,4
-example:    impf: postupně nabýval zkušeností / vědomostí / sebedůvěry / jistoty / dojmu / názoru / vrchu / převahy / vlády nad sebou / rozumu; zákon nabývá účinnosti dnem zveřejnění  pf: nabyl zkušeností / vědomostí / sebedůvěry / jistoty / dojmu / názoru / vrchu / převahy / vlády nad sebou / rozumu ; zákon nabyl účinnosti
-rfl:   pass:  impf: pomalu se nabývala převaha  pf: nabyla se převaha
pass0:  impf: pomalu se nad nimi nabývalo vrchu  pf: nabylo se nad nimi vrchu

 3 
 ≈   impf: získávat kladnou vlastnost nebo její vyšší míru  pf: získat kladnou vlastnost nebo její vyšší míru
-frame:   ACTobl  PATobl  
1na+6
-example:    impf: nabývat na zajímavosti / na věhlasu / na oblibě / na věrohodnosti / na popularitě  pf: nabýt na zajímavosti / na věhlasu / na oblibě / na věrohodnosti / na popularitě
-rfl:   pass0:  impf: nabývá se na popularitě  pf: nabylo se na popularitě

 4 
 ≈   impf: zvětšovat objem  pf: zvětšit objem
-frame:   ACTobl  PATopt  CAUStyp  
1na+67
-example:    impf: omáčka nabývá vařením na objemu; třešně nabývají deštěm  pf: omáčka nabude vařením na objemu; třešně nabyly deštěm

 5 
 ≈   impf: vzpamatovávat se  pf: vzpamatovat se (idiom)
-frame:   ACTobl  DPHRobl  
1vědomí
-example:    impf: zvolna opět nabýval vědomí  pf: konečně opět nabyl vědomí
-rfl:   pass0:  impf: po operaci se pozvolna opět nabývá vědomí  pf: vědomí se znovu nabylo až po několika hodinách