osvětlovatimpf, osvětlitpf

 1 
 ≈   impf: opatřovat světlem; osvěcovat; vystavovat světlu  pf: opatřit světlem; osvítit; vystavit světlu
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
147
-example:    impf: osvětlovat pokoj svíčkami / zahradu lampióny; osvětlovat film  pf: osvětlit pokoj svíčkami / zahradu lampióny; osvětlit film
-rfl:   pass:  impf: zahrada se osvětlovala lampióny; film se osvětloval  pf: zahrada se osvětlila lampióny; film se osvětlil

 2 
 ≈   impf: objasňovat; ozřejmovat; vysvětlovat  pf: objasnit; ozřejmit; vysvětlit
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  MEANStyp  MEANStyp  
134,zda,že,contna+67
-example:    impf: učitel nám novou látku osvětloval na názorném příkladu; vedoucí osvětloval celý problém  pf: učitel žákům osvětlil látku na názorném příkladu; vedoucí osvětlil celý problém
-rfl:   cor3:  impf: právě si osvětlujeme podstatu tohoto sporu  pf: osvětlíme si podstatu tohoto sporu
pass:  impf: nová učební látka se žákům osvětlovala na příkladech  pf: nová učební látka se žákům osvětlila na příkladech
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: osvětlovali si své názory  pf: osvětlili si své názory