váznoutimpf

 1 
 ≈  zastavovat se
-frame:   ACTobl  PATopt  
1na+6
-example:   doprava vázne; postup vázne na špatné spolupráci
-class:   phase of action

 2 
 ≈  být zatížen (dluhem / hypotékou) (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
1na+6
-example:   na domě vázne dluh