dokládatimpf, doložitpf

 1 
 ≈   impf: prokazovat; přikládat důkazy  pf: prokázat; přiložit důkazy
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
14,zda,že,cont7,na+6
-example:    impf: dokládal svou hypotézu vybranými příklady  pf: doložil své tvrzení na obsáhlém materiálu; doložil původ slova; tímto tvrzením nemůžete doložit, zda jste trestný čin nespáchal právě vy / kdo spáchal trestný čin
-rfl:   pass:  impf: tato teorie se při výuce dokládá praktickými příklady  pf: tato teorie se při výuce doloží praktickými příklady
-class:   mental action

 2 
 ≈   impf: přikládat  pf: přiložit
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
147
-example:    impf: dokládal kamna uhlím  pf: doložil kamna uhlím
-rfl:   pass:  impf: kamna se dokládala uhlím  pf: kamna se doložila uhlím

 3 
 ≈   impf: přikládat  pf: přiložit
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR3obl  
14
-example:    impf: dokládal uhlí do kamen  pf: doložil uhlí do kamen
-rfl:   pass:  impf: uhlí se dokládalo do kamen  pf: uhlí se doložilo do kamen