pracovatimpf, pracovávatiter

 1 
 ≈  konat činnost
-frame:   ACTobl  MANNtyp  MEANStyp  
17,na+6,s+7
-example:   pracoval rychle / dobře / jako ďas; pracoval na počítači / s pilou
-rfl:   pass0: pracuje se tu od rána do večera

 2 
 ≈  být zaměstnán
-frame:   ACTobl  BENtyp  LOCtyp  COMPLtyp  
1proti+3jako+1
-example:   pracoval jako učitel pro mezinárodní společnost; pracoval na vesnici / ve fabrice / v příbuzném oboru
-rfl:   pass0: v továrně se pracuje na směny

 3 
 ≈  zabývat se vytvářením něčeho
-frame:   ACTobl  PATopt  
1na+6
-example:   pracoval na opravě kostela
-rfl:   pass0: pracuje se na opravě kostela

 4 
 ≈  opracovávat
-frame:   ACTobl  PATopt  
1s+7
-example:   pracoval se dřevem
-rfl:   pass0: pracuje se se dřevem nebo hlínou

 5 
 ≈  fungovat; být v chodu (idiom)
-frame:   ACTobl  
1
-example:   pumpy pracovaly nepřetržitě

 6 
 ≈  prodělávat fyzické n. chemické procesy (idiom)
-frame:   ACTobl  
1
-example:   dřevo pracuje