tisknoutimpf

 1 
 ≈  tlačit něco / někoho k něčemu; tlačit někoho někam; svírat
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR3obl  LOCtyp  
14
-example:   matka tiskla k sobě dítě v náručí; stále tiskl protivníka do kouta
-rfl:   pass: při výchovné metodě tzv. pevného objetí se dítě pevně tiskne k tělu
-rcp:   ACT-PAT: tiskli se v náručí
-class:   location

 2 
 ≈  mačkat; stlačovat
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   tiskl tlačítko; tiskl v rukou bankovky
-rfl:   pass: pro spuštění přístroje se tlačítko tiskne celkem 2x
-class:   contact

 3 
 ≈  uveřejňovat tiskem; uvádět ve známost tiskem; publikovat
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
14na+6
-example:   tiskař tiskl noviny i knihy; začal lehkomyslně tisknout peníze; v našem závodě tiskneme hlavně reklamní letáky; tiskne již svou druhou knihu
-rfl:   pass: v tomto podniku se tisknou především automapy a atlasy

 4 
 ≈  vhánět do úzkých; vydírat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DPHRobl  
14ke zdi
-example:   věřitelé ho tiskli ke zdi
-rfl:   pass: dlužník se tiskl ke zdi
-rcp:   ACT-PAT: vzájemně se tiskli ke zdi