vyzkoušetpf

 1 
 ≈  ověřit kvalitu věci
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  BENtyp  
1na+64,zda,cont3
-example:   vyzkoušela nové lyže; vyzkoušela na něm novou metodu
-rfl:   cor4: vyzkoušel se na jednoduchém úkolu
pass: vyzkoušela se na nich nová metoda
-rcp:   ACT-ADDR: Petr a Jan vzájemně na sobě vyzkoušeli lék

 2 
 ≈  ověřit znalosti či schopnosti
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATopt  
14z+2
-example:   vyzkoušela ji z nové látky
-rfl:   cor4: sama se z nové látky vyzkoušela
pass: děti se vyzkoušely z nové látky
-rcp:   ACT-ADDR: dívky se před testem vzájemně vyzkoušely z matematiky