nacházetimpf, najítpf

 1 
 ≈   impf: objevovat; vidět  pf: objevit; vidět
-frame:   ACTobl  PATobl  LOCtyp  
14
-example:    impf: nachází zlato na Aljašce  pf: našel botu pod postelí
-rfl:   pass:  impf: zlato se tam nachází již jen vzácně  pf: na Aljašce se našlo zlato
-rcp:   ACT-PAT:  impf: oba se vzájemně hledají a nacházejí se  pf: oba se navzájem hledali, až se našli
-class:   location

 2 
 ≈   impf: získávat; odhalovat  pf: získat; odhalit
-frame:   ACTobl  PATobl  REGtyp  
14
-example:    impf: nachází přítele / pochopení / potěšení v práci; Jirka postupně nacházel na svém studiu i kladné stránky; nacházel na autu závady  pf: najít přítele / pochopení / potěšení v práci; Jirka našel na svém studiu i kladné stránky; našel na autu závadu
-rfl:   pass:  impf: přátelé se nachází za různých okolností  pf: přátelé se najdou za různých okolností
-rcp:   ACT-PAT:  impf: oba se vzájemně hledají a nacházejí se  pf: našli se spolu

 3 
 ≈   impf: objevovat; vidět  pf: objevit; uvidět; přistihnout
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
14inf,jak,že
-example:    impf: často ho nacházela lenošit / jak lenoší / že lenoší  pf: našla ho ležet před stájí / jak leží před stájí / že leží před stájí
-rfl:   pass:  impf: zlato se často nachází ležet na dně řeky  pf: zlato se najde ležet na dně řeky
-rcp:   ACT-PAT:  impf: nacházejí se, jak lenoší  pf: vzájemně se našli, jak lenoší
-class:   perception

 4 
 ≈  hodnotit (obv. negativně) (idiom)
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
1na+64
-example:    impf: nenacházel na něm nic dobrého  pf: nenašel na něm nic dobrého
-rfl:   pass:  impf: nenachází se na něm nic dobrého  pf: nenašlo se na něm nic dobrého
-rcp:   ACT-ADDR: