opisovatimpf, opsatpf

 1 
 ≈   impf: doslovně přepisovat; kopírovat; zaznamenávat; doslovně přijímat cizí text (často podvodně)  pf: doslovně přepsat; zkopírovat; zaznamenat; doslovně přijmout cizí text (často podvodně)
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGopt  MEANStyp  DIR1typ  
14,že,contod+2,z+27,na+6
-example:    impf: za trest musel opisovat 100krát větu, že už bude hodný; opisovala si své číslo účtu; Jan si ve škole stěžoval na souseda, že od něj neustále opisuje; často si opisuje recepty z novin; Řada lidí vychovaných v marxistické "vědě" byla zvyklá bezostyšně opisovat, co se dalo ...(ČNK)  pf: za trest opíšeš 100krát, větu, že už budeš hodný; opiš si své číslo účtu; Jan opsal řešení úlohy od souseda / z taháku; Ze které knihy jsi opsal tuto větu?; Opišme, co se tenkrát napsalo v novinách ...(ČNK)
-rfl:   pass:  impf: po škole se za trest opisovala jediná věta  pf: celý paragraf se opsal z příručky
-rcp:   ACT-ORIG:  impf: opisovali jeden od druhého  pf: opsali od sebe písemku
-class:   mental action

 2 
 ≈   impf: vyjadřovat opisem  pf: vyjádřit opisem
-frame:   ACTobl  PATobl  
14,že,cont
-example:    impf: když neznala nějaké slovo v angličtině, snažila se to opisovat  pf: když neznáš nějaké slovo v angličtině, snaž se to opsat
-rfl:   pass:  impf: toto slovo se v cizím jazyce špatně opisuje  pf: celý problém se nakonec na schůzi opsal nevybíravými slovy
-class:   mental action

 3 
 ≈   impf: pohybem naznačovat; rýsovat  pf: pohybem naznačit; narýsovat
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
147
-example:    impf: opisovala rukou kružnici; Měsíc opisuje dráhu kolem Země  pf: opsala rukou kružnici; Měsíc opíše dráhu kolem Země asi za jeden měsíc
-rfl:   pass:  impf: na tělocviku se opisovaly rukama kruhy  pf: na počátku sestavy se opíše ve vzduchu rukama kruh