závisetimpf

 1 
 ≈  podléhat; být odkázán / závislý
-frame:   ACTobl  PATobl  
1na+6,od+2
-example:   závisí na rodině
-rfl:   pass0: během studií se finančně závisí na rodičích
-rcp:   ACT-PAT: závisí na sobě navzájem

 2 
 ≈  záležet; být podmíněn
-frame:   ACTobl  PATobl  
1na+6,od+2
-example:   to závisí na mnoha faktech; to závisí na kvalitě