dopouštětI seimpf, dopustitI sepf

 1 
 ≈   impf: páchat  pf: spáchat
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  
1na+62
-example:    impf: dopouštěl se chyby / dopravního přestupku; dopouštěl se na něm velké křivdy  pf: dopustil se chyby / dopravního přestupku; dopustil se na něm velké křivdy
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: dopustili se na sobě křivdy  pf: dopustili se na sobě křivdy