budovatimpf

 1 
 ≈  stavět
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGopt  BENtyp  LOCtyp  
14z+23
-example:   na kraji města budovali ze zahraničních materiálů sídliště
-rfl:   pass: na kraji města se budují nové domy
-class:   change

 2 
 ≈  tvořit
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGopt  
14na+6
-example:   budovat teorii na cizích základech; budovat dobré vztahy
-rfl:   pass: během let se budovaly dobré vztahy