zakládatimpf, založitpf

 1 
 ≈  jen založitpf
ztratit; zapomenout
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR3typ  
14
-example:   založit něco do truhly
-rfl:   pass: staré dopisy se někam založily

 2 
 ≈   impf: zařazovat; umísťovat  pf: zařadit; umístit
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR3obl  BENtyp  
143
-example:    impf: zakládat něco do kartotéky; zakládat seno kravám  pf: založit něco do kartotéky; založit seno kravám; založit ruce v bok
-rfl:   cor3:  impf: zakládal si záznamy do kartotéky  pf: založil si záznam do kartotéky
pass:  impf: záznamy se zakládají do kartotéky  pf: záznam se založil do kartotéky
-class:   location

 3 
 ≈   impf: dávat základy  pf: dát základy
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGopt  BENtyp  
14na+6,z+23
-example:    impf: zakládat dětem stavební spoření; zakládat osadu na zbytcích hradu; zakládat na něčem kariéru  pf: založit dětem stavební spoření; založit osadu na zbytcích hradu; založit na něčem kariéru
-rfl:   pass:  impf: u řeky se zakládá osada  pf: u řeky se založila osada

 4 
 ≈  jen založitpf
půjčit (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
147
-example:   založit někoho malým obnosem
-rcp:   ACT-PAT: založili se navzájem malým obnosem, kdykoliv bylo potřeba

 5 
 ≈   impf: zkracovat  pf: zkrátit (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: zakládat nohavice  pf: založit nohavice
-rfl:   pass:  impf: nohavice se zakládají  pf: nohavice se založí

 6 
 ≈   impf: označovat něco záložkou  pf: poznačit něco záložkou (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
147
-example:    impf: zakládat knihu záložkou  pf: založit knihu záložkou
-rfl:   pass:  impf: kniha se zakládá záložkou  pf: kniha se založí záložkou