vybudovatpf

 1 
 ≈  postavit
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGopt  BENtyp  LOCtyp  
14z+23
-example:   na kraji města vybudovali ze zahraničních materiálů sídliště
-rfl:   pass: na kraji města se vybudovaly nové domy
-class:   change

 2 
 ≈  vytvořit
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGopt  
14na+6
-example:   vybudovat teorii na cizích základech; vybudovat dobré vztahy
-rfl:   pass: během let se vybudovaly dobré vztahy