zakládat siimpf

 1 
 ≈  považovat za důležité / vhodné (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
1na+6
-example:   vždy si zakládal na své dceři / na dobré výchově