Frames containing form "2"
bát se 1
být 3
být 6
být 8
cenitI si 1
čerpat 3
dbát 2
děsit se, děsívat se 1
dobývat, dobýt 1
dobývat, dobýt 2
docilovat, docílit 1
dočkat 1
dočkat se 1
dočkat se 2
dodávat, dodat 5
docházet, dojít 8
domáhat se, domoci se 1
dopouštětI se, dopustitI se 1
dopracovávat se, dopracovat se 1
dopřávat, dopřát 1
dosahovat, dosáhnout 2
dosahovat, dosáhnout 3
dosahovat, dosáhnout 4
dosahovat, dosáhnout 6
dospívat, dospět 3
dostávatI se, dostat se 2
dostávatI se, dostat se 5
dostihovat, dostihnout 2
dotýkat se, dotknout se 1
dotýkat se, dotknout se 2
dotýkat se, dotknout se 3
dotýkat se, dotknout se 4
dovolávat se, dovolat se 2
dovolovat se, dovolit se 1
doznávat, doznat 2
dožadovat se 1
dožívat se, dožítI se 1
držet se 2
držet se 3
hledět si 1
hrozit se, hrozívat se 1
chápat se, chopit se 1
chránit se 1
chybovat, chybit 2
chytat se, chytit/chytnout se 1
chytat se, chytit/chytnout se 4
lekatI se, leknoutI se, lekávatI se 1
litovat 1
litovat 3
míjet se, minout se 1
nabývat, nabýt 1
nabývat, nabýt 2
načerpat 3
nadávat, nadatII 1
nadechovat/nadychovat, nadechnout/nadýchnout 1
nadechovat/nadychovat se, nadechnout/nadýchnout se 1
nadělávat, nadělat 6
najíst se 1
nakupovatI, nakoupit 1
nalévat, nalít 2
namlouvat, namluvit 5
nanášet, nanést, nanosit 1
nanášet, nanést, nanosit 2
napadatI, napadávatI, napadnout, napadatII, napadávatII 4
napít se 1
nasbírat 1
následovat 3
nechávat, nechat 11
nechávat si, nechat si 3
obávat se 1
odvažovatII se, odvážitII se 1
ochutnávat, ochutnat 1
otázat se 1
pobírat, pobrat 4
podržet 2
podržet se 1
polekat se 1
polykat, polknout, polykávat 1
popíjet, popít 1
popřávat, popřát 1
popřávat, popřát 2
postrádat 1
postrádat 2
pouštět se, pustit se 1
používat, použít 1
považovat si 1
povšimnout si 1
povšimnout si 2
požívat, požítI 2
prosit se 1
přát 1
přát 2
přebírat, přebrat, převzít, přebírávat 5
přibývat, přibýt 1
přibývat, přibýt 4
přidávat, přidat 3
přidržovat se, přidržet se 1
přidržovat se, přidržet se 2
přilévat, přilít 1
připadávatI, připadnoutII, připadatII 1
ptát se, ptávat se 1
ptát se, ptávat se 2
sežrat 1
střežit se 1
tázat se 1
týkat se 1
ubírat, ubrat 1
ubírat, ubrat 2
ubývat, ubýt 1
ubývat, ubýt 4
účastnit se 1
uchránit se 1
ujímat se, ujmout se 1
ujímat se, ujmout se 2
uposlechnout 1
ušetřit 3
užívat, užít 1
užívat, užít 2
užívat, užít 3
varovat se 1
vážit si 1
všímat si, všimnout si 1
všímat si, všimnout si 2
všímat si, všimnout si 3
vyčkávat, vyčkat 1
vyděšovat se, vyděsit se 1
vyptávat se, vyptat se 1
vystříhatII se 1
využívatI, využít 1
využívatII 1
vyvarovávat se, vyvarovat se 1
vyžadovat, vyžádat 1
vyžadovat, vyžádat 2
vzdávat se, vzdát se 2
vzpomínat, vzpomenout 1
zachycovat/zachytávat se, zachytit/zachytnout se 1
zanechávat, zanechat 2
zasluhovat, zasloužit 1
zastávat se, zastat se 1
zbavovat, zbavit 1
zbavovat se, zbavit se 1
zbýt se 1
zděsit se 1
zdržovat se, zdržet se 1
zeptat se 1
zeptat se 2
zmocňovat se, zmocnit se 1
zmocňovat se, zmocnit se 2
zneužívat, zneužít 1
zprošťovat, zprostit 1
zříkat se, zříci se, zřeknout se 1
zúčastňovat se, zúčastnit se 1