nasbíratpf

 1 
 ≈  nahromadit
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR3typ  
12,4
-example:   nasbíral třešně do košíku
-rfl:   pass: třešně se nasbírají do košíku
pass0: nasbíralo se třešní