hrozit seimpf, hrozívat seiter

 1 
 ≈  obávat se; děsit se
-frame:   ACTobl  PATobl  
12,aby,že,cont
-example:   hrozil se neúspěchu; hrozila se, kdo nastoupí na uvolněné místo