polekat sepf

 1 
 ≈  leknout se; vystrašit se
-frame:   ACTobl  PATobl  
12,zda,že,cont
-example:   polekal se, že jeho myšlenky přivolávají budoucnost (ČNK); polekala se, zda se nezranil
-rcp:   ACT-PAT: polekali se jeden druhého
-class:   mental action