čerpatimpf

 1 
 ≈  nabírat
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  DIRtyp  
147
-example:   čerpat vodu do nádrže / z nádrže
-rfl:   pass: čerpala se voda do nádrže
-class:   transport

 2 
 ≈  čerpáním plnit
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   čerpal vždy plnou nádrž benzínu
-rfl:   pass: čerpala se vždy plná nádrž vody
-class:   providing

 3 
 ≈  získávat
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGopt  
12,4od+2,z+2
-example:   čerpat vědomosti z knih; čerpá prostředky z účtu
-rfl:   pass: vědomosti se čerpají převážně z knih
pass0: čerpalo se vědomostí z knih

 4 
 ≈  využívat
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   čerpat dovolenou
-rfl:   pass: tou dobou se obvykle čerpá dovolená