míjet seimpf, minout sepf

 1 
 ≈  netrefit se; nezasáhnout
-frame:   ACTobl  PATobl  
12
-example:    impf: střely se míjely cíle  pf: střela se minula cíle

 2 
 ≈  jen minoutpf se
špatně zvolit
-frame:   ACTobl  PATobl  
17
-example:   výběrem partnerky se vždy minul; minul se povoláním

 3 
 ≈   impf: nepotkávat se  pf: nesetkat se; nepotkat se (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  MANNtyp  
1s+7
-example:    impf: a tak jsem se míjel s dobou  pf: minul se s dobou
-rcp:   ACT-PAT:  impf: neustále se míjeli  pf: rodiče se spolu míjí

 4 
 ≈  nemít účinnosti (idiom)
-frame:   ACTobl  DPHRobl  
1cílem,účinkem
-example:    impf: semináře se zcela míjejí účinkem  pf: seminář se minul účinkem