nanášetimpf, nanéstpf1, nanositpf2

 1 
 ≈   impf: nošením shromažďovat; umísťovat na příslušné místo  pf1: nesením shromáždit; umístit na příslušné místo  pf2: nesením shromáždit; umístit na příslušné místo
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR3obl  
12,4
-example:    impf: voda nanáší na dno řeky písek; nanášet barvu na vlasy; nanášet na osu požadované hodnotu  pf1: nanést dostatek vody; voda nanesla na dno řeky písek; nanést barvu na vlasy; nanést na osu požadovanou hodnotu  pf2: nanosit vody; nanosit vody; nanosit kamení na hromadu
-rfl:   pass:  impf: do místností se nanáší bláto; barva se nanáší na vlasy postupně od konečků po kořínky  pf1: do místností se naneslo bláto; barva se nanese nejprve na konečky vlasů  pf2: do místnosti se nanosilo bláto
pass0:  impf: do místnosti se nanášelo bláta  pf1: do místnosti se naneslo bláta
-class:   transport

 2 
 ≈   impf: nošením vytvářet  pf1: nesením vytvořit  pf2: nesením vytvořit
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGopt  
12,4z+2
-example:    impf: postupně nanášet hromadu ze dřeva  pf1: nanést mohylu z kamenů; dovedl problém nanést přesně jako v novinách  pf2: nanosit hromadu z kamení
-rfl:   pass:  impf: postupně se nanáší z kamení hradba  pf1: za ta léta se nanesla hradba z kamení  pf2: nanosila se hromada z kamení
-class:   change

 3 
 ≈  jen nanášetimpf, nanéstpf1
 impf: nastolovat; pokládat  pf1: nastolit (idiom)
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  
134
-example:    impf: nanášet otázky / problém  pf1: nanést otázku / problém
-rfl:   pass:  impf: tento problém se nanese na příští schůzi  pf1: nanést problém znamená první krok k jeho vyřešení