uchránit sepf

 1 
 ≈  uvarovat se; vyhnout se
-frame:   ACTobl  PATobl  
12,aby
-example:   uchraň se rozčilení / aby se rozčílil