zdržovat seimpf, zdržet sepf

 1 
 ≈   impf: neúčastnit se; odepírat si  pf: nezúčastnit se; odepřít si; nepřemoci se
-frame:   ACTobl  PATobl  
12,inf,aby
-example:    impf: poslanec se zdržuje hlasování; zdržuje se alkoholu  pf: zdržel se hlasování; zdržel se alkoholu; nezdržela se prudké reakce; nezdržela se mu odmítavě odpovědět; nezdržel se, aby nevybuchl vzteky
-control:   ACT

 2 
 ≈  jen zdržovatimpf se
setrvávat; setrvat někde déle než obvykle
-frame:   ACTobl  LOCobl  DIFFopt  TTILLtyp  TFHLtyp  THLtyp  
1o+4
-example:   teď se budete muset zdržovat pouze doma; zdržela se na výstavě; Neboj se, asi se někde zdržel!
-rcp:   ACT-LOC: zdržovali se u sebe
-class:   location

 3 
 ≈  jen zdržetpf se
dlouho se něčemu věnovat; ztratit čas; opozdit se
-frame:   ACTobl  PATopt  DIFFopt  
17,s+7o+4
-example:   nemohl přijít, protože se zdržel s psaním úkolů; zdržela se s prací
-rcp:   ACT-PAT: zdrželi se spolu

 4 
 ≈  jen zdržetpf se
zpozdit se
-frame:   ACTobl  DIFFopt  
1o+4
-example:   premiéra nového filmu se nakonec malinko zdržela