litovatimpf

 1 
 ≈  projevovat; pociťovat lítost / žal nad něčím
-frame:   ACTobl  PATobl  
12,že,cont
-example:   litoval svého činu; litovali, že tam vůbec šli
-rfl:   pass0: nakonec se toho litovalo
-class:   mental action

 2 
 ≈  projevovat; pociťovat soucit / soustrast s někým
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   litoval maminku
-rfl:   cor4: pořád se jenom lituje
pass: litují se zranění a padlí
-rcp:   ACT-PAT: vzájemně se litovali

 3 
 ≈  nechtít vynaložit
-frame:   ACTobl  PATobl  
12,inf
-example:   nelitoval času ani peněz; litoval dát pár korun
-control:   ACT
-rfl:   pass0: na vzdělání se u nich peněz nelituje