postrádatimpf

 1 
 ≈  trpět nepřítomností
-frame:   ACTobl  PATobl  
12,4
-example:   postrádal svou přítelkyni
-rfl:   pass: postrádá se zaběhlý pes
pass0: bude se postrádat jeho dobrých rad
-rcp:   ACT-PAT: Petr a Marie se vzájemně velmi postrádají

 2 
 ≈  nemít
-frame:   ACTobl  PATobl  
12,4
-example:   skladba postrádá původní myšlenku; postrádal chuť něco dělat
-rfl:   pass: pozdě večer se již postrádá chuť do práce
pass0: postrádá se k tomu chuti