popíjetimpf, popítpf

 1 
 ≈   impf: chvílemi pít  pf: chvílemi se napít
-frame:   ACTobl  PATobl  ACMPtyp  DIR1typ  
12,4bez+2,s+7
-example:    impf: Petr s kamarády popíjel víno / čaje  pf: Petr popil trochu pivo / piva a šel domů
-rfl:   pass:  impf: večer se popíjelo víno  pf: v hospodě se popilo pivo
pass0:  impf: na večírku se dost popíjelo vína  pf: vždy se jen trochu popilo vína a šlo se domů