lekatI seimpf, leknoutI sepf, lekávatI seiter

 1 
 ≈   impf: dostávat strach  pf: dostat strach
-frame:   ACTobl  PATopt  
12,aby,zda,že,cont
-example:    impf: vždy se lekala bouřky; lekal se, aby nepřišla bouřka; lekala se, zda ji neublížila; lekala se, co se stalo  pf: lekla se bouřky / že přijde bouřka; lekl se, zda si neublížila; lekl se, zda neštěstí nemohl přivolat ... (ČNK); lekla se, co se stalo
-rcp:   ACT-PAT:  impf: lekali se jeden druhého  pf: lekli se jeden druhého
-class:   mental action