hledět siimpf

 1 
 ≈  dbát
-frame:   ACTobl  PATobl  
12
-example:   hledět si hostů / pořádku
-rcp:   ACT-PAT: