zastávat seimpf, zastat sepf

 1 
 ≈   impf: ujímat se; obhajovat  pf: ujmout se; obhájit
-frame:   ACTobl  PATobl  REGtyp  
12v+6
-example:    impf: v této záležitosti se ho zastáváme  pf: v této záležitosti se ho zastali
-rcp:   ACT-PAT:  impf: zastávali se navzájem v práci  pf: zastali se navzájem v práci