následovatimpf

 1 
 ≈  pohybovat se za někým; přicházet za někým / za něčím
-frame:   ACTobl  PATobl  DIRtyp  
14
-example:   následoval svého spolužáka až před dům; následovala svého muže do USA
-rfl:   pass: spolužák se následoval až před dům
-class:   transport

 2 
 ≈  vyskytovat se po něčem; časově přicházet
-frame:   ACTobl  TWHENtyp  
1
-example:   po běhání na úřadech následoval klid; po jedné operaci následovala druhá; následoval bouřlivý potlesk
-class:   phase of action

 3 
 ≈  pokračovat v činnosti někoho; brát někoho jako svůj vzor
-frame:   ACTobl  PATobl  
12,4
-example:   následoval svého učitele; následujeme jeho příkladu
-rfl:   pass: velké vzory se následují
pass0: následovalo se jeho příkladu