najíst sepf

 1 
 ≈  požít jako pokrm; mnoho a často se najíst
-frame:   ACTobl  PATopt  
12
-example:   dítě se najedlo hranolek; najedla se ovoce; dosyta se najedl; krupicové kaše jsem se v dětství najedl dost