dožívat seimpf, dožítI sepf

 1 
 ≈   impf: zůstávat naživu; zažívat  pf: dočkat se; zažít
-frame:   ACTobl  PATobl  
12
-example:    impf: babička se letos dožívá 90 let; to se dožívám pěkného nevděku  pf: babička se dožila 90 let; rád bych se ještě dožil odškodnění nevinných obětí nacismu