bát seimpf

 1 
 ≈  mít strach
-frame:   ACTobl  PATopt  
12,inf,aby,zda,že,cont
-example:   bát se tmy / učitele / aby nepršelo / aby se v labyrintu vyznal / že bude pršet; bojí se létat
-control:   ACT

 2 
 ≈  obávat se o někoho
-frame:   ACTobl  PATobl  
1o+4
-example:   bála se o syna
-rcp:   ACT-PAT: báli se o sebe navzájem