děsit seimpf, děsívat seiter

 1 
 ≈  strachovat se; hrozit se; mít strach; bát se
-frame:   ACTobl  PATobl  
12,aby,zda,že,cont
-example:   děsila se každého neobvyklého zvuku; děsil se, že po špatné úrodě přijde do osady hlad; děsím se, aby to na mě neřekl doma; děsila se, zda vůbec bude schopna ho opustit; děsilo ho, co všechno se ještě může stát
-rcp:   ACT-PAT: děsili se jeden druhého
-class:   mental action